Ansøgning eller anmeldelse af investeringer og aftaler

Fra den 1. juli 2021 kan investeringer og særlige økonomiske aftaler der er omfattet af tilladelseskravet indsendes til Erhvervsstyrelsen.  

  • Opdateret 29. november 2021

Indsend ansøgning eller anmeldelse 

Hvis du ønsker at indsende en ansøgning eller anmeldelse til Erhvervsstyrelsen skal du gå til selvbetjeningen på Virk: 

Spørgsmål og svar

Senest 60 hverdage efter modtagelse af en fuldstændig ansøgning eller anmeldelse meddeler Erhvervsstyrelsen den udenlandske investor om investeringen eller aftalen kan tillades/godkendes eller om sagen forelægges Erhvervsministeren. 

Fristen kan dog ved ansøgninger forlænges til 90 hverdage, hvis ansøgningen fx kræver nærmere undersøgelse. Fristen kan også forlænges efter anmodning fra den udenlandske investor. Ved anmeldelser kan fristen forlænges yderligere efter anmodning fra den udenlandske investor. Overskridelse af fristerne for behandling af ansøgninger giver således ikke den udenlandske investor ret til at gennemføre investeringen eller aftalen, når der ikke er givet tilladelse hertil. Ved anmeldelser anses investeringen for godkendt, hvis ERST ikke har givet investor underretning herom inden for fristen på 60 hverdage.