International handel

Erhvervsstyrelsen arbejder for at skabe gode eksport- og importvilkår for danske virksomheder i EU og globalt.

Som en lille åben økonomi har Danmark stor udveksling af varer og tjenester med udlandet, og vi drager generelt fordel af åbne og fair vilkår for handel.

Vi arbejder for at skabe et velfungerende europæisk indre marked for varer og tjenesteydelser og for at sikre den bedst mulige varetagelse af danske interesser i EU. Samtidig arbejder vi for globale frihandelsaftaler med lande udenfor EU, fx ved at bidrage til EU's arbejde med frihandelsaftaler på tjenesteydelsesområdet.

Vi samarbejder med de øvrige nordiske lande om at styrke bl.a. bæredygtig omstilling, globale markedsmuligheder, konkurrenceevne og innovation i Norden. I 2020 har Danmark formandskabet for Nordisk Ministerråd.

Endelig arbejder vi for global sikkerhed ved at være ansvarlig for dual-use eksportkontrolreglerne - regler for eksport af produkter, der både kan bruges til civile og militære formål - samt for flere af EU’s økonomiske sanktioner mod lande udenfor EU.

Vi screener også udenlandske direkte investeringer og særlige økonomiske aftaler for at forhindre trusler mod den nationale sikkerhed eller offentlige orden i Danmark