Samarbejde med europæiske myndigheder om screeninger af udenlandske investeringer

Erhvervsstyrelsen er nationalt kontaktpunkt for samarbejdet med andre europæiske myndigheder om screeninger af udenlandske investeringer. 

  • Opdateret 7. januar 2022

Erhvervsstyrelsen varetager kommunikation og samarbejde med andre EU-medlemsstater og EU-Kommissionen om de opgaver relateret til investeringsscreening, der følger af EU-forordning 2019/452 af 19. marts 2019 (EU's forordning om FDI-screening). Vi er ansvarlig for at fremsende meddelelser til andre EU-medlemsstater og EU-Kommissionen vedrørende investeringer, som er omfattet af EU's forordning om FDI-screening, og som undergår formel screening i Danmark. Dette gøres med henblik på at afklare, om den pågældende investering ved sin gennemførsel kan have negative konsekvenser for den nationale sikkerhed eller offentlige orden i de andre EU-medlemsstater. Medlemsstaterne har mulighed for at fremsende bemærkninger til investeringen. Det er dog fortsat Danmarks egen beslutning, hvorvidt man ønsker at godkende eller afvise investeringen.

Vi modtager også meddelelser fra andre EU-medlemsstater om investeringer, der undergår screening i disse lande. I samarbejde med danske myndigheder vurderer vi, om gennemførelsen af disse investeringer i andre europæiske lande vil kunne påvirke dansk national sikkerhed eller offentlig orden. I så fald fremsender vi bemærkninger til det screenende EU-medlemsland. 

Erhvervsstyrelsens deltagelse i ekspertgruppen for investeringsscreeninger 

Erhvervsstyrelsen deltager i EU-Kommissionens ekspertgruppe for investeringsscreening.  Her arbejder vi for at sikre, at det internationale samarbejde på området bidrager til et velfungerende dansk investeringsklima uden at gå på kompromis med potentielle trusler mod Danmarks sikkerhed og offentlige orden.  

Spørgsmål og svar

Danmark har en forpligtelse til at fremsende meddelelser til de andre EU-lande og Kommissionen vedrørende investeringer, der er omfattet af  EU-forordning 2019/452, og som undergår formel screening i Danmark. Dette gøres for at sikre, at de andre EU-lande har mulighed for at fremsende bemærkninger, hvis de vurderer, at den udenlandske investering i Danmark vil kunne påvirke sikkerheden eller den offentlige orden i deres respektive lande. 

Hvis Erhvervsstyrelsen modtager en kritisk bemærkning fra et andet EU-land relateret til en investering, der undergår screening i Danmark, vil Erhvervsstyrelsen tage behørigt hensyn til denne i afgørelsen. 

Det er vigtigt at understrege, at det altid vil være op til Danmark, hvorvidt en udenlandsk investering på dansk grund skal afvises eller godkendes.  

Du har som udenlandsk investor i Danmark ingen pligt til at underrette udenlandske myndigheder om din investering i Danmark. Dog kan EU-samarbejdsmekanismen føre til, at andre EU-lande bliver gjort opmærksom på eventuelle datterselskaber og lignende, der kan være omfattet af investeringen. I sådanne tilfælde er der mulighed for, at andre EU-lande vil bede om, at investeringen ligeledes notificeres hos deres respektive myndigheder.