Hvidvask

Z-SKAT ApS

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende Z-SKAT ApS

  • 24. maj 2022
  • Z-SKAT ApS
  • Skatterådgivere, bogholdere o.a. der tilbyder samme ydelser som advokater, ejendomsmæglere eller revisorer

Resumé

På baggrund af et gennemført tilsyn af virksomhedens overholdelse af kravene i hvidvasklovens § 7, stk. 1 og § 8, stk. 1 traf Erhvervsstyrelsen den 24. maj 2022 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende Z-SKAT ApS, CVR-nr. 40357394.

Erhvervsstyrelsen konstaterede, at virksomheden ikke havde udarbejdet en tilstrækkelig risikovurdering eller tilstrækkelige skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller, hvorfor virksomheden blev påbudt at opdatere materialet, således at det lever op til kravene i hvidvaskloven.