Hvidvask

XREVISION ApS

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende XREVISION ApS

  • 15. maj 2020
  • XREVISION ApS
  • Skatterådgivere, bogholdere o.a. der tilbyder samme ydelser som advokater, ejendomsmæglere eller revisorer

Resumé

På baggrund af et afholdt kontrolbesøg, traf Erhvervsstyrelsen den 15. maj 2020 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende XREVISION ApS CVR-nr. 32339115.

Erhvervsstyrelsen påbød XREVISION ApS at opdatere sin risikovurdering, så den lever op til kravene i hvidvaskloven. Erhvervsstyrelsen påbød endvidere XREVISION ApS at opdatere sine skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller, så de lever op til kravene i hvidvaskloven.

XREVISION ApS modtog ligeledes et påbud for ikke at have gennemført tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer, idet Erhvervsstyrelsen i forbindelse med gennemgang af nogle kundesager kunne konstatere, at XREVISION ApS ikke har gennemført rimelige foranstaltninger for at kontrollere kundernes reelle ejeres identitetsoplysninger.

Erhvervsstyrelsen konstaterede endvidere, at XREVISION ApS havde udbudt tjenesteydelser omfattet af hvidvasklovens § 1, stk. 1, nr. 18, uden at være registreret i Erhvervsstyrelsens register til bekæmpelse af hvidvask. Erhvervsstyrelsen har derfor besluttet at anmode Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) om, at indlede en politimæssig efterforskning af, om XREVISION ApS har overtrådt hvidvasklovens § 58, stk. 1.

Virksomheden modtog den 7. december 2020 et bødeforelæg på 50.000 kr., for overtrædelse af hvidvasklovens § 58, som efterfølgende er blevet vedtaget.