Hvidvask

NIELS OLE ELLEGAARD. GODKENDTE REVISORER ApS.

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende NIELS OLE ELLEGAARD. GODKENDTE REVISORER ApS

  • 19. december 2019
  • NIELS OLE ELLEGAARD. GODKENDTE REVISORER ApS
  • Godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Resumé

På baggrund af et afholdt kontrolbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 19. december 2019 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende NIELS OLE ELLEGAARD. GODKENDTE REVISORER ApS, CVR-nr. 15199989.

Erhvervsstyrelsen konstaterede, at NIELS OLE ELLEGAARD. GODKENDTE REVISORER ApS ikke havde udarbejdet en tilstrækkelig risikovurdering eller tilstrækkelige skriftlige politikker, procedurer og kontroller, hvorfor virksomheden blev påbudt at opdatere materialet, så det lever op til kravene i hvidvaskloven.

Virksomheden modtog en påtale for ikke at have gennemført tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer, idet Erhvervsstyrelsen i forbindelsen med gennemgangen af nogle kundesager kunne konstatere, at virksomheden i ét tilfælde ikke rettidigt havde gennemført rimelige foranstaltninger for at kontrollere en virksomhedskundes reelle ejers identitetsoplysninger, og i ét tilfælde ikke havde gennemført rimelige foranstaltninger for at klarlægge en virksomhedskundes ejer- og kontrolstruktur, samt indhentet og gennemført rimelige foranstaltninger for at kontrollere den eller de reelle ejeres identitetsoplysninger.

Virksomheden modtog desuden en påtale for ikke tilstrækkeligt at have iagttaget hvidvasklovens opbevaringspligt, idet Erhvervsstyrelsen kunne konstatere, at virksomheden i ét tilfælde ikke havde opbevaret tilstrækkelige oplysninger, som var blevet indhentet som led i virksomhedens kundekendskabsprocedurer.