Hvidvask

V74 EJENDOMME ApS

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende V74 EJENDOMME ApS

  • 23. august 2021
  • V74 EJENDOMME ApS
  • Udbydere af c/o-adresser og virtuelle kontorhoteller

Resumé

På baggrund af et afholdt tilsynsbesøg, traf Erhvervsstyrelsen den 23. august 2021 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende V74 Ejendomme ApS, CVR-nr. 26923883. 

Erhvervsstyrelsen konstaterede, at virksomheden ikke havde udarbejdet en tilstrækkelig risikovurdering eller tilstrækkelige skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller, hvorfor virksomheden blev påbudt at opdatere materialet således, at det lever op til kravene i hvidvaskloven  

Virksomheden modtog påbud for ikke at have gennemført tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer, idet Erhvervsstyrelsen i forbindelse med gennemgangen af alle kundesager kunne konstatere, at virksomheden  ikke havde gennemført kundekendskabsprocedurer. 

Erhvervsstyrelsen konstaterede, at virksomheden havde udbudt tjenesteydelser omfattet af hvidvasklovens § 1, stk. 1, nr. 18, uden at være registreret i Erhvervsstyrelsens register til bekæmpelse af hvidvask, hvorfor virksomheden modtog en påtale for dette forhold.

Erhvervsstyrelsen har besluttet at anmode Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) om, at indlede en politimæssig efterforskning af, om virksomheden, har overtrådt hvidvasklovens § 7, stk. 1, § 8, stk. 1, § 11, stk. 1, nr. 2-5 og § 58, stk. 1. 

Virksomheden modtog den 23. marts 2022 et bødeforelæg på 70.000 kr., for overtrædelse af hvidvasklovens § 7, stk. 1, § 8, stk. 1, § 11, stk. 1, nr. 2-5 og § 58, stk. 1.