Hvidvask

ULLITS & WINTHER Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende ULLITS & WINTHER Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

  • 27. januar 2022
  • ULLITS & WINTHER Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
  • Godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Resumé

På baggrund af et afholdt tilsynsbesøg traf Erhvervsstyrelsen 27. januar 2022 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende ULLITS & WINTHER Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 32093272.

Virksomheden blev påbudt at gennemføre tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer, idet Erhvervsstyrelsen i forbindelse med gennemgang af nogle kundesager kunne konstatere, at virksomheden i ét tilfælde ikke havde indhentet og gennemført kontrol af kundens reelle ejers identitetsoplysninger.

Virksomheden modtog et påbud for ikke at have taget stilling til, om en kunde nærtstående eller nære samarbejdspartner til en politisk eksponeret person.