Hvidvask

BilligtHus Mægler ApS

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende BilligtHus Mægler ApS.

  • 18. september 2019
  • BilligtHus Mægler ApS
  • Ejendomsmæglere

Resumé

På baggrund af et afholdt kontrolbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 18. september 2019 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende BilligtHus Mægler ApS, CVR-nr. 39560259.

Erhvervsstyrelsen konstaterede, at BilligtHus Mægler ApS ikke havde udarbejdet en risikovurdering, hvorfor virksomheden blev påbudt at identificere og vurdere risikoen for, at virksomheden kan blive misbrugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme.

Erhvervsstyrelsen påbød herudover at BilligtHus Mægler ApS at opdatere sine skriftlige politikker, procedurer og kontroller, således at de lever op til kravene i hvidvaskloven.