Hvidvask

SYMBION A/S

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende SYMBION A/S

  • 22. november 2021
  • SYMBION A/S
  • Udbydere af c/o-adresser og virtuelle kontorhoteller

Resumé

På baggrund af et afholdt tilsynsbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 22. november 2021 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende SYMBION A/S, CVR. 10369703.

Erhvervsstyrelsen konstaterede, at SYMBION A/S ikke havde udarbejdet en tilstrækkelig risikovurdering samt skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller, hvorfor virksomheden blev påbudt at opdatere materialet således, at det lever op til kravene i hvidvaskloven.

Virksomheden blev påbudt at gennemføre tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer, idet Erhvervsstyrelsen i forbindelse med gennemgangen af nogle kundesager kunne konstatere, at virksomheden ikke i alle tilfælde havde gennemført tilstrækkelig kontrol af forretningsforbindelsernes reelle ejeres identitetsoplysninger. Virksomheden modtog herudover påbud for ikke at have gennemført tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer, idet Erhvervsstyrelsen i forbindelse med gennemgangen af nogle kundesager kunne konstatere, at virksomheden i nogle tilfælde ikke havde vurderet, og hvor relevant, indhentet oplysninger om forretningsforbindelsernes formål og tilsigtede beskaffenhed.

Virksomheden modtog en påtale for ikke at have gennemført tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer ved etablering af flere forretningsforbindelser, idet Erhvervsstyrelsen i forbindelse med gennemgangen af nogle kundesager kunne konstatere, at virksomheden ikke rettidigt havde kontrolleret en forretningsforbindelses identitetsoplysninger.

Virksomheden modtog herudover en påtale for i nogle kundesager ikke rettidigt at have gennemført rimelige foranstaltninger for at kontrollere de reelle ejeres identitet, så virksomheden med sikkerhed ved, hvem den eller de reelle ejere er.