Hvidvask

Steffen Borg ApS

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende Steffen Borg ApS

  • 11. april 2022
  • Steffen Borg ApS
  • Skatterådgivere, bogholdere o.a. der tilbyder samme ydelser som advokater, ejendomsmæglere eller revisorer

Resumé

På baggrund af et gennemført tilsyn af virksomhedens overholdelse af kravene i hvidvasklovens § 7, stk. 1, § 8, stk. 1 og § 58, stk. 1 traf Erhvervsstyrelsen den 11. april 2022 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende Steffen Borg ApS, CVR-nr. 35857435.

Erhvervsstyrelsen konstaterede, at virksomheden ikke havde udarbejdet en tilstrækkelig risikovurdering, hvorfor virksomheden blev påbudt at opdatere materialet, således at det lever op til kravene i hvidvaskloven.

Erhvervsstyrelsen konstaterede, at virksomheden ikke havde sikret forretningsgange til at afgøre, om en kunde er en politisk eksponeret person (PEP), nærtstående eller nær samarbejdspartner til en politisk eksponeret person, hvorfor virksomheden blev påbudt at udarbejde forretningsgange herfor.