Hvidvask

SOHO KONTORHOTEL ApS

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende SOHO KONTORHOTEL ApS

  • 17. januar 2022
  • SOHO KONTORHOTEL ApS
  • Udbydere af c/o-adresser og virtuelle kontorhoteller

Resumé

På baggrund af et afholdt kontrolbesøg, traf Erhvervsstyrelsen den 17. januar 2022 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende SOHO KONTORHOTEL ApS, CVR-nr. 32152430.

Erhvervsstyrelsen konstaterede, at virksomheden ikke havde udarbejdet en risikovurdering, hvorfor virksomheden blev påbudt at identificere og vurdere risikoen for, at virksomheden kan blive misbrugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme.

Erhvervsstyrelsen påbød herudover virksomheden at opdatere sine skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller, således at de lever op til kravene i hvidvaskloven.

SOHO KONTORHOTEL ApS modtog et påbud for ikke at have gennemført tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer, idet Erhvervsstyrelsen i forbindelse med gennemgangen af nogle kundesager kunne konstatere, at virksomheden i 4 tilfælde ikke tilstrækkeligt havde indhentet og kontrolleret en virksomhedskundes reelle ejers identitetsoplysninger samt klarlægge ejer- og kontrolstrukturen.

Virksomheden kunne hertil ikke fremvise sine forretningsgange til af afgørelse af, om en kundes reelle ejer er politisk eksponeret person, nærtstående eller nær samarbejdspartner til en politisk eksponeret person.

SOHO KONTORHOTEL ApS modtog ligeledes et påbud for ikke at have vurderet og hvor relevant indhentet oplysninger om forretningsforbindelsers formål og tilsigtet beskaffenhed.