Hvidvask

SØBY REVISORER A/S GODKENDTE REVISORER

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende SØBY REVISORER A/S GODKENDTE REVISORER

  • 12. maj 2020
  • SØBY REVISORER A/S GODKENDTE REVISORER
  • Godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Resumé

På baggrund af et afholdt kontrolbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 12. maj 2020 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende SØBY REVISORER A/S GODKENDTE REVISORER, CVR-nr. 19125742.

Erhvervsstyrelsen konstaterede, at SØBY REVISORER A/S GODKENDTE REVISORER ikke havde udarbejdet en tilstrækkelig risikovurdering, hvorfor virksomheden blev påbudt at identificere og vurdere risikoen for, at virksomheden kan blive misbrugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme.

Erhvervsstyrelsen påbød herudover SØBY REVISORER A/S GODKENDTE REVISORER, at opdatere sine skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller, således at de lever op til kravene i hvidvaskloven.