Hvidvask

SKATTEJURISTEN ApS

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende SKATTEJURISTEN ApS

  • 4. oktober 2021
  • SKATTEJURISTEN ApS
  • Udbydere af c/o-adresser og virtuelle kontorhoteller

Resumé

På baggrund af et afholdt kontrolbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 4. oktober 2021 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende SKATTEJURISTEN ApS, CVR-nr. 39508230.

Erhvervsstyrelsen konstaterede, at virksomheden ikke havde udarbejdet en tilstrækkelig risikovurdering eller tilstrækkelige skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller, hvorfor virksomheden blev påbudt at opdatere materialet, således at det lever op til kravene i hvidvaskloven.

Virksomheden modtog desuden påbud for ikke at have gennemført tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer, idet Erhvervsstyrelsen i forbindelse med gennemgangen af udvalgte kundesager kunne konstatere, at virksomheden i tre tilfælde ikke havde vurderet, og hvor relevant, indhentet oplysninger om forretningsforbindelsens formål og tilsigtede beskaffenhed og et påbud for i seks tilfælde ikke at have gennemført skærpede kundekendskabsprocedurer.

Virksomheden modtog ligeledes påbud for i otte tilfælde ikke at have kontrolleret om kunden, kundens reelle ejere er en politisk eksponeret person eller en nærtstående eller nær samarbejdspartner til en politisk eksponeret person og et påbud for i fire tilfælde ikke at have opbevaret kundeoplysninger indhentet i forbindelse med gennemførelse af kundekendskabsprocedurer.

Virksomheden modtog herudover en påtale for ikke at have gennemført tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer ved etablering af forretningsforbindelsen, idet Erhvervsstyrelsen i forbindelse med gennemgangen af udvalgte kundesager kunne konstatere, at virksomheden i fire tilfælde ikke rettidigt havde kontrolleret kundens identitetsoplysninger på grundlag af dokumenter, data eller oplysninger indhentet fra en pålidelig og uafhængig kilde.