Hvidvask

SKATTEINFORM STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende SKATTEINFORM STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

  • 8. december 2021
  • SKATTEINFORM STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB
  • Godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Resumé

På baggrund af et afholdt tilsynsbesøg, traf Erhvervsstyrelsen den 8. december 2021 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende SKATTEINFORM STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, CVR-nr. 35394206.

Erhvervsstyrelsen konstaterede, at virksomheden ikke havde udarbejdet en tilstrækkelig risikovurdering eller skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller, hvorfor virksomheden blev påbudt at opdatere materialet således, at det lever op til kravene i hvidvaskloven.

Virksomheden modtog en påtale for ikke at have gennemført tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer ved etablering af forretningsforbindelsen, idet Erhvervsstyrelsen i forbindelse med gennemgangen af en kundesag kunne konstatere, at virksomheden ikke rettidigt havde kontrolleret en kundes identitetsoplysninger ved forretningsforbindelsens etablering.

Virksomheden modtog en påtale for ikke at have gennemført tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer ved etablering af forretningsforbindelsen, idet Erhvervsstyrelsen i forbindelse med gennemgangen af en kundesag kunne konstatere, at virksomheden ikke rettidigt havde kontrolleret en kundes ejer- og kontrolstruktur.

Virksomheden modtog en påtale for manglende opbevaring af oplysninger indhentet i forbindelse med gennemførelse af kundekendskabsprocedurer i en kundesag, herunder identitets- og kontroloplysninger og kopi af foreviste legitimationsdokumenter.