Hvidvask

S.J. REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende S.J. REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB

  • 14. marts 2022
  • S.J. REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB
  • Godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Resumé

På baggrund af et gennemført tilsyn af virksomhedens overholdelse af kravene i hvidvasklovens § 7, stk. 1 og hvidvasklovens § 8, stk. 1, traf Erhvervsstyrelsen den 14. marts 2022 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende S.J. REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTS-SELSKAB, CVR-nr. 25859138.

Erhvervsstyrelsen konstaterede, at virksomheden ikke havde udarbejdet en tilstrækkelig risikovurdering på tidspunktet for tilsynet. Virksomheden har efterfølgende bragt overtrædelsen til ophør, hvorfor virksomheden modtog en påtale for dette forhold.