Hvidvask

Siesbye Kapsch ApS

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende Siesbye Kapsch ApS

  • 28. januar 2021
  • Siesbye Kapsch ApS
  • Ejendomsmæglere

Resumé

På baggrund af et afholdt tilsynsbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 28. januar 2021 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende Siesbye Kapsch ApS, CVR-nr. 28111606.

Erhvervsstyrelsen konstaterede, at Siesbye Kapsch ApS ikke havde udarbejdet en tilstrækkelig risikovurdering, hvorfor virksomheden blev påbudt at identificere og vurdere risikoen for, at virksomheden kan blive misbrugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme.

Siesbye Kapsch ApS modtog ligeledes påtale for ikke rettidigt at have gennemført tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer, idet Erhvervsstyrelsen i forbindelse med gennemgangen af kundesager kunne konstatere, at virksomheden i ét tilfælde ikke havde gennemført rimelige foranstaltninger for at kontrollere en kundes identitetsoplysninger og i ét tilfælde ikke havde indhentet identitetsoplysninger på en kundes reelle ejere og gennemført rimelige foranstaltninger for at kontrollere den eller de reelle ejeres identitet.