Vejledning om

Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative byrder (AMVAB-Vejledningen)

Vejledningen indeholder en udførlig beskrivelse af metoden bag vurderingerne af de administrative konsekvenser for erhvervslivet ved ny regulering.