Hvidvask

Schmidt Revision ApS

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende Schmidt Revision ApS

  • 3. juni 2020
  • Schmidt Revision ApS
  • Skatterådgivere, bogholdere o.a. der tilbyder samme ydelser som advokater, ejendomsmæglere eller revisorer

Resumé

På baggrund af et afholdt kontrolbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 3. juni 2020 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende Schmidt Revision ApS, CVR-nr. 29529507.

Erhvervsstyrelsen påbød Schmidt Revision ApS at opdatere sine skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller, så de lever op til kravene i hvidvaskloven.

Schmidt Revision ApS modtog ligeledes et påbud for ikke at have gennemført tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer, idet Erhvervsstyrelsen i forbindelse med gennemgang af nogle kundesager kunne konstatere, at Schmidt Revision ApS ikke havde gennemført rimelige foranstaltninger for at kontrollere en kundes reelle ejers identitetsoplysninger, eller for at klarlægge kundens ejer- og kontrolstruktur.