Hvidvask

Rödl & Partner Danmark, Godkendt Revisionsaktieselskab

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende Rödl & Partner Danmark, Godkendt Revisionsaktieselskab

  • 18. maj 2022
  • Rödl & Partner Danmark, Godkendt Revisionsaktieselskab
  • Godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Resumé

På baggrund af et afholdt tilsynsbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 18. maj 2022 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende Rödl & Partner Danmark, Godkendt Revisionsaktieselskab, CVR-nr. 39188678.

Virksomheden modtog en påtale for i fem tilfælde ikke rettidigt at have foretaget kontrol af, om kunderne er politiske eksponerede personer (PEP), nærtstående eller nær samarbejdspartner til en politisk eksponeret person.