Hvidvask

REVISORTEAMET.DK ApS

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende REVISORTEAMET.DK ApS

  • 24. maj 2022
  • REVISORTEAMET.DK ApS
  • Godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Resumé

På baggrund af et gennemført tilsyn af virksomhedens overholdelse af kravene i hvidvasklovens § 7, stk. 1 og § 8, stk. 1 traf Erhvervsstyrelsen den 24. maj 2022 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende REVISORTEAMET.DK ApS, CVR-nr. 31634466.

Erhvervsstyrelsen konstaterede, at virksomheden ikke havde udarbejdet en tilstrækkelig risikovurdering eller tilstrækkelige skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller, hvorfor virksomheden blev påbudt at opdatere materialet, således at det lever op til kravene i hvidvaskloven.