Hvidvask

RevisorSkyen APS

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende RevisorSkyen APS

  • 27. april 2022
  • RevisorSkyen APS
  • Skatterådgivere, bogholdere o.a. der tilbyder samme ydelser som advokater, ejendomsmæglere eller revisorer

Resumé

På baggrund af et gennemført tilsyn af virksomhedens overholdelse af kravene i hvidvasklovens § 7, stk. 1 og § 8, stk. 1 traf Erhvervsstyrelsen den 27. april 2022 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende RevisorSkyen APS, CVR-nr. 39005778.

Erhvervsstyrelsen konstaterede, at virksomheden ikke havde udarbejdet en tilstrækkelig risikovurdering eller tilstrækkelige skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller, hvorfor virksomheden blev påbudt at opdatere materialet, således at det lever op til kravene i hvidvaskloven