Hvidvask

Revisorkompagniet Godkendt Revisionsanpartsselskab

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende Revisorkompagniet Godkendt Revisionsanpartsselskab

  • 16. februar 2022
  • Revisorkompagniet Godkendt Revisionsanpartsselskab
  • Godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Resumé

På baggrund af et afholdt tilsynsbesøg, traf Erhvervsstyrelsen den 16. februar 2022 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende Revisorkompagniet Godkendt Revisionsanpartsselskab, CVR. 34045607.

Erhvervsstyrelsen konstaterede, at virksomheden ikke havde udarbejdet en tilstrækkelig risikovurdering eller tilstrækkelige politikker, forretningsgange og kontroller, hvorfor virksomheden blev påbudt at opdatere materialet, således det lever op til kravene i hvidvaskloven.

Virksomheden modtog påbud for i seks tilfælde ikke at have vurderet og indhentet oplysninger om forretningsforbindelsens formål og tilsigtede beskaffenhed. Herudover modtog virksomheden en påtale for i ét tilfælde ikke at have foretaget denne kontrol rettidigt. Virksomheden modtog påbud for i seks tilfælde ikke at have foretaget en risikovurdering af det enkelte kundeforhold på baggrund af en konkret og dokumenteret vurdering.

Endvidere modtog virksomheden en påtale for i ét tilfælde ikke at have foretaget en risikovurdering af det enkelte kundeforhold rettidigt. Virksomheden modtog påbud for i seks tilfælde ikke at have foretaget kontrol af, om kunderne er politiske eksponerede personer (PEP), nærtstående eller nær samarbejdspartner til en politisk eksponeret person. Endvidere modtog virksomheden en påtale for i ét tilfælde ikke at have foretaget denne kontrol rettidigt.

Virksomheden modtog endelig en påtale for i ét tilfælde ikke rettidigt at have indhentet og kontrolleret den reelle ejers identitetsoplysninger, så virksomheden med sikkerhed ved, hvem den reelle ejer er.