Hvidvask

Revisorerne Danmark Godkendt Revisionsanpartsselskab

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende Revisorerne Danmark Godkendt Revisionsanpartsselskab

  • 9. november 2020
  • Revisorerne Danmark Godkendt Revisionsanpartsselskab
  • Godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Resumé

På baggrund af et afholdt kontrolbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 9. november 2020 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende Revisorerne Danmark Godkendt Revisionsanpartsselskab, CVR-nr. 36956658.

Erhvervsstyrelsen påbød Revisorerne Danmark Godkendt Revisionsanpartsselskab at opdatere sin risikovurdering, så den lever op til kravene i hvidvaskloven.

Erhvervsstyrelsen påbød Revisorerne Danmark Godkendt Revisionsanpartsselskab at opdatere sine skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller, så de lever op til kravene i hvidvaskloven. Erhvervsstyrelsen påbød desuden Revisorerne Danmark Godkendt Revisionsanpartsselskab at gennemføre og sikre tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer, idet virksomheden ikke havde kontrolleret de reelle ejeres identitetsoplysninger i visse udtagne kundesager, og ikke tilstrækkeligt havde vurderet forretningsforbindelsens formål og tilsigtede beskaffenhed.

Revisorerne Danmark Godkendt Revisionsanpartsselskab havde desuden ikke foretaget en tilstrækkelig risikovurdering af det enkelte kundeforhold, og kunne ikke godtgøre over for Erhvervsstyrelsen, at kendskabet til kunderne var tilstrækkeligt i forhold til risikoen for hvidvask og finansiering af terrorisme.