Hvidvask

REVISOR SVEN ANKERSTJERNE ApS

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedørende REVISOR SVEN ANKERSTJERNE ApS

  • 11. april 2019
  • REVISOR SVEN ANKERSTJERNE ApS
  • Skatterådgivere, bogholdere o.a. der tilbyder samme ydelser som advokater, ejendomsmæglere eller revisorer

Resumé

På baggrund af et afholdt kontrolbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 11. april 2019 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende Revisor Sven Ankerstjerne ApS, CVR-nr. 38976958.

Erhvervsstyrelsen konstaterede, at Revisor Sven Ankerstjerne ApS ikke havde udarbejdet en tilstrækkelig risikovurdering, hvorfor virksomheden blev påbudt at identificere og vurdere risikoen for, at virksomheden kan blive misbrugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme.

Erhvervsstyrelsen konstaterede, at Revisor Sven Ankerstjerne ApS, ikke havde udarbejdet skriftlige politikker, procedurer og kontroller, hvorfor virksomheden blev påbudt at udarbejde materialet, således at det lever op til kravene i hvidvaskloven.

Virksomheden blev påbudt at gennemføre tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer, idet Erhvervsstyrelsen i forbindelse med gennemgangen af tre kundesager kunne konstatere, at virksomheden ikke havde kontrolleret sine virksomhedskunders identitetsoplysninger, ligesom der ikke var gennemført tilstrækkelig kontrol af kundernes reelle ejeres identitetsoplysninger.