Hvidvask

REVISIONSFIRMAET WOIREMOSE & PARTNER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende REVISIONSFIRMAET WOIREMOSE & PARTNER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB

  • 11. juli 2022
  • REVISIONSFIRMAET WOIREMOSE & PARTNER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB
  • Godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Resumé

På baggrund af et afholdt tilsynsbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 11. juli 2022 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende REVISIONSFIRMAET WOIREMOSE & PARTNER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB, CVR-nr. 25735560.

Erhvervsstyrelsen konstaterede, at virksomheden ikke havde udarbejdet en tilstrækkelig risikovurdering eller tilstrækkelige skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller, hvorfor virksomheden blev påbudt at opdatere materialet, således at det lever op til kravene i hvidvaskloven.

Virksomheden modtog et påbud for i et tilfælde ikke at have foretaget kontrol af, om kunden er politisk eksponeret person (PEP), nærtstående eller nær samarbejdspartner til en politisk eksponeret person.

Virksomheden modtog et påbud for i fire tilfælde ikke at have foretaget kontrol af, om kunderne er nærtstående eller nær samarbejdspartner til en politisk eksponeret person.

Virksomheden modtog et påbud for i et tilfælde ikke at have foretaget en risikovurdering af det enkelte kundeforhold således, at kunden risikoklassificeres på baggrund af en konkret og dokumenteret vurdering.

Virksomheden modtog endvidere et påbud for i et tilfælde ikke at have foretaget en løbende overvågning af en forretningsforbindelse og ajourført dokumenter, data eller oplysninger om kunden.

Virksomheden modtog en påtale for i et tilfælde ikke rettidigt at have foretaget kontrol af, om kunden er politisk eksponeret person (PEP).

Virksomheden modtog en påtale for ikke at have gennemført tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer, idet Erhvervsstyrelsen i forbindelse med gennemgangen af nogle kundesager kunne konstatere, at virksomheden i fire tilfælde ikke rettidigt havde indhentet og kontrolleret virksomhedskundernes reelle ejeres identitetsoplysninger. Virksomheden modtog endvidere en påtale for ikke rettidigt at have indhentet og kontrolleret to virksomhedskunders identitetsoplysninger.

Virksomheden modtog herudover en påtale for i to tilfælde ikke rettidigt at have foretaget en risikovurdering af det enkelte kundeforhold således, at kunden risikoklassificeres på baggrund af en konkret og dokumenteret vurdering.