Hvidvask

Revisionsfirmaet Lars Olsen Registreret Revisionsaktieselskab

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende Revisionsfirmaet Lars Olsen Registreret Revisionsaktieselskab

  • 5. januar 2022
  • Revisionsfirmaet Lars Olsen Registreret Revisionsaktieselskab
  • Godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Resumé 

På baggrund af et afholdt tilsynsbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 5. januar 2022 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende Revisionsfirmaet Lars Olsen Registreret Revisionsaktieselskab, CVR-nr. 37135119.

Erhvervsstyrelsen konstaterede, at virksomheden ikke havde udarbejdet en tilstrækkelig risikovurdering eller tilstrækkelige skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller, hvorfor virksomheden blev påbudt at opdatere materialet, således at det lever op til kravene i hvidvaskloven.

Virksomheden modtog et påbud for ikke at have gennemført tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer, idet Erhvervsstyrelsen i forbindelse med gennemgangen af nogle kundesager kunne konstatere, at virksomheden i et tilfælde ikke havde indhentet og kontrolleret en virksomhedskundes reelle ejeres identitetsoplysninger.

Virksomheden modtog endvidere en påtale for ikke rettidigt at have indhentet og kontrolleret nogle virksomhedskunders reelle ejeres identitetsoplysninger og påtale for i et tilfælde ikke rettidigt at have gennemført rimelige foranstaltninger for at kontrollere en kundes reelle ejeres identitetsoplysninger samt ikke at have klarlagt dennes ejer- og kontrolstruktur.