Hvidvask

REVISIONSFIRMAET KELD PEDERSEN ApS

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende REVISIONSFIRMAET KELD PEDERSEN ApS

  • 11. maj 2020
  • REVISIONSFIRMAET KELD PEDERSEN ApS
  • Skatterådgivere, bogholdere o.a. der tilbyder samme ydelser som advokater, ejendomsmæglere eller revisorer

Resumé

På baggrund af et afholdt kontrolbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 11. maj 2020 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende REVISIONSFIRMAET KELD PEDERSEN ApS, CVR-nr. 31893488.

Erhvervsstyrelsen konstaterede, at REVISIONSFIRMAET KELD PEDERSEN ApS ikke havde udarbejdet en risikovurdering, hvorfor virksomheden blev påbudt at identificere og vurdere risikoen for, at virksomheden kan blive misbrugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme.

Erhvervsstyrelsen påbød herudover REVISIONSFIRMAET KELD PEDERSEN ApS at udarbejde skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller i overensstemmelse med hvidvasklovens krav.

Erhvervsstyrelsen konstaterede endvidere, at REVISIONSFIRMAET KELD PEDERSEN ApS havde udbudt tjenesteydelser omfattet af hvidvasklovens § 1, stk. 1, nr. 18, uden at være registreret i Erhvervsstyrelsens register til bekæmpelse af hvidvask, hvorfor virksomheden blev påbudt at ophøre med at udbyde disse tjenesteydelser indtil virksomheden er optaget i Erhvervsstyrelsens register.