Hvidvask

REVISIONSFIRMAET EDELBO & LUND-LARSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende REVISIONSFIRMAET EDELBO & LUND-LARSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

  • 17. marts 2022
  • REVISIONSFIRMAET EDELBO & LUND-LARSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB
  • Godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Resumé

På baggrund af et afholdt kontrolbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 17. marts 2022 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende REVISIONSFIRMAET EDELBO & LUND-LARSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB, CVR-nr. 32327249.

Erhvervsstyrelsen konstaterede, at virksomheden ikke havde udarbejdet en tilstrækkelig risikovurdering eller tilstrækkelige skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller, hvorfor virksomheden blev påbudt at opdatere materialet, således at det lever op til kravene i hvidvaskloven.

Virksomheden modtog desuden påbud for ikke at have gennemført tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer, idet Erhvervsstyrelsen i forbindelse med gennemgangen af udvalgte kundesager kunne konstatere, at virksomheden i to tilfælde ikke havde gennemført rimelige foranstaltninger for at kontrollere en kundes reelle ejeres identitetsoplysninger og i et tilfælde ikke at have kundens reelle ejeres identitetsoplysninger samt ejer- og kontrolstruktur.

Virksomheden modtog ligeledes påbud for i to tilfælde ikke at have kontrolleret om kunden, kundens reelle ejere er en politisk eksponeret person eller en nærtstående eller nær samarbejdspartner til en politisk eksponeret person samt påbud for i et tilfælde ikke at have foretaget risikovurdering af kundeforholdet.

Erhvervsstyrelsen påbød herudover virksomheden omgående at underrette Hvidvasksekretariatet vedrørende mistanke om en kundes mulige tilknytning til hvidvask eller terrorfinansiering.

Virksomheden modtog desuden påtale for i to tilfælde ikke rettidigt at have kontrolleret, om en kunde er politisk eksponeret person, eller en nærtstående eller nær samarbejdspartner til en politisk eksponeret person.