Hvidvask

Revisionsfirmaet Danmark ApS

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende Revisionsfirmaet Danmark ApS

  • 9. november 2020
  • Revisionsfirmaet Danmark ApS
  • Godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Resumé

På baggrund af et afholdt kontrolbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 9. november 2020 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende Revisionsfirmaet Danmark ApS, CVR-nr. 32768830.

Erhvervsstyrelsen påbød Revisionsfirmaet Danmark ApS at opdatere sin risikovurdering, så den lever op til kravene i hvidvaskloven. Erhvervsstyrelsen påbød Revisionsfirmaet Danmark ApS at opdatere sine skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller, så de lever op til kravene i hvidvaskloven.

Erhvervsstyrelsen påbød Revisionsfirmaet Danmark ApS at gennemføre og sikre tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer, idet virksomheden ikke på tilstrækkelig vis havde vurderet forretningsforbindelsens formål og tilsigtede beskaffenhed, foretaget en tilstrækkelig risikovurdering af det enkelte kundeforhold, og ikke kunne godtgøre over for Erhvervsstyrelsen, at kendskabet til kunderne var tilstrækkeligt i forhold til risikoen for hvidvask og finansiering af terrorisme. Erhvervsstyrelsen påbød desuden Revisionsfirmaet Danmark ApS at sikre, at virksomheden har forretningsgange til at afgøre, om kunder er politisk eksponerede personer (PEP) eller nærtstående eller nære samarbejdspartnere til en politisk eksponeret person.

Revisionsfirmaet Danmark ApS modtog ligeledes en påtale for ikke at have gennemført tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer, idet Erhvervsstyrelsen i forbindelse med gennemgang af kundesager kunne konstatere, at Revisionsfirmaet Danmark ApS ikke ved etableringen af et kundeforhold havde gennemført rimelige foranstaltninger for at kontrollere kundens reelle ejers identitetsoplysninger.