Hvidvask

REVISIONSFIRMAET CHRISTIAN DANIELSEN. REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende REVISIONSFIRMAET CHRISTIAN DANIELSEN. REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB

  • 12. juli 2022
  • REVISIONSFIRMAET CHRISTIAN DANIELSEN. REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB
  • Godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Resumé

På baggrund af et afholdt tilsynsbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 12. juli 2022 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende REVISIONSFIRMAET CHRISTIAN DANIELSEN. REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB, CVR-nr. 16953199.

Erhvervsstyrelsen konstaterede, at virksomheden ikke havde udarbejdet en tilstrækkelig risikovurdering eller tilstrækkelige skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller, hvorfor virksomheden blev påbudt at opdatere materialet således, at det lever op til kravene i hvidvaskloven.

Erhvervsstyrelsen konstaterede, at virksomheden ikke havde sikret skriftlige forretningsgange til at afgøre, om en kunde er en politisk eksponeret person (PEP), nærtstående eller nær samarbejdspartner til en politisk eksponeret person, hvorfor virksomheden blev påbudt at udarbejde forretningsgange herfor.

Virksomheden modtog et påbud for ikke have foretaget kontrol af, om kunderne er nær samarbejdspartner til en politisk eksponeret person (PEP). Virksomheden modtog ligeledes et påbud for i ét kundeforhold ikke at have foretaget kontrol af, om kunden var nærtstående eller nær samarbejdspartner til en politisk eksponeret person.

Erhvervsstyrelsen påbød herudover virksomheden omgående at underrette Hvidvasksekretariatet vedrørende mistanke om en kundes tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme.

Virksomheden modtog en påtale for i fire kundeforhold ikke at have foretaget kontrol af, om kunderne er politiske eksponerede personer (PEP), nærtstående eller nær samarbejdspartner til en politisk eksponeret person.

Virksomheden modtog endvidere en påtale for ikke at have gennemført tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer, idet Erhvervsstyrelsen i forbindelse med gennemgangen af nogle kundesager kunne konstatere, at virksomheden i seks kundeforhold ikke rettidigt havde kontrolleret kundernes identitetsoplysninger. Derudover kunne virksomheden i ti kundesager ikke dokumentere, at virksomheden rettidigt havde indhentet og kontrolleret virksomhedskundernes reelle ejeres identitetsoplysninger.

Virksomheden modtog en påtale for i ni kundeforhold ikke rettidigt at have foretaget risikovurdering af det enkelte kundeforhold således, at kunderne risikoklassificeres på baggrund af en konkret og dokumenteret vurdering.

Virksomheden modtog herudover en påtale for i tre kundeforhold ikke rettidigt at have vurderet, og hvor relevant, indhentet oplysninger om forretningsforbindelsens formål og tilsigtede beskaffenhed.