Hvidvask

Revisionsfirmaet Advice ApS

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende Revisionsfirmaet Advice ApS

  • 8. juli 2022
  • Revisionsfirmaet Advice ApS
  • Skatterådgivere, bogholdere o.a. der tilbyder samme ydelser som advokater, ejendomsmæglere eller revisorer

Resumé 

På baggrund af et gennemført tilsyn af virksomhedens overholdelse af kravene i hvidvasklovens § 7, stk. 1 og § 8, stk. 1 traf Erhvervsstyrelsen den 8. juli 2022 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende Revisionsfirmaet Advice ApS, CVR-nr. 38711156.

Erhvervsstyrelsen konstaterede, at virksomheden ikke havde udarbejdet en tilstrækkelig risikovurdering eller tilstrækkelige skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller, hvorfor virksomheden blev påbudt at udarbejde materialet således, at det lever op til kravene i hvidvaskloven.