Hvidvask

REVISION KØBENHAVN GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKABREVISION KØBENHAVN GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende REVISION KØBENHAVN GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB 

  • 6. juli 2022
  • REVISION KØBENHAVN GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB
  • Godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Resumé

På baggrund af et afholdt tilsynsbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 6. juli 2022 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende REVISION KØBENHAVN GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB, CVR-nr. 34619654.

Erhvervsstyrelsen konstaterede, at virksomheden ikke havde udarbejdet en tilstrækkelig risikovurdering eller tilstrækkelige skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller, hvorfor virksomheden blev påbudt at opdatere materialet, således at det lever op til kravene i hvidvaskloven.

Erhvervsstyrelsen konstaterede, at virksomheden ikke havde sikret forretningsgange til at afgøre, om en kunde er en politisk eksponeret person (PEP), nærtstående eller nær samarbejdspartner til en politisk eksponeret person, hvorfor virksomheden blev påbudt at udarbejde forretningsgange herfor.

Virksomheden modtog et påbud for ikke at have gennemført tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer, idet Erhvervsstyrelsen i forbindelse med gennemgangen af nogle kundesager kunne konstatere, at virksomheden i ét tilfælde ikke havde indhentet og kontrolleret én virksomhedskundes ejer- og kontrolstruktur.

Virksomheden modtog et påbud for i to tilfælde ikke at have foretaget kontrol af, om kunderne er politiske eksponerede personer (PEP), nærtstående eller nær samarbejdspartner til en politisk eksponeret person.

Virksomheden modtog endvidere en påtale for ikke at have gennemført tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer, idet Erhvervsstyrelsen i forbindelse med gennemgangen af nogle kundesager kunne konstatere, at virksomheden ikke rettidigt havde indhentet og kontrolleret nogle virksomhedskunders reelle ejeres identitetsoplysninger.