Hvidvask

REVISION & DATA A/S REGISTREREDE REVISORER

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende REVISION & DATA A/S REGISTREREDE REVISORER

  • 18. februar 2022
  • REVISION & DATA A/S REGISTREREDE REVISORER
  • Godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Resumé

På baggrund af et afholdt tilsynsbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 18. februar 2022 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende REVISION & DATA A/S REGISTREREDE REVISORER, CVR-nr. 12475780.

Erhvervsstyrelsen konstaterede, at virksomheden ikke havde udarbejdet en tilstrækkelig risikovurdering eller tilstrækkelige skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller, hvorfor virksomheden blev påbudt at opdatere materialet, således at det lever op til kravene i hvidvaskloven.

Virksomheden modtog et påbud for ikke at have gennemført rimelige foranstaltninger for at klarlægge virksomhedskundernes ejer- og kontrolstruktur i 1 tilfælde.

Virksomheden modtog endvidere et påbud for ikke at have foretaget kontrol af, om kunderne er politiske eksponerede personer (PEP), nærtstående eller nær samarbejdspartner til en politisk eksponeret person i 2 tilfælde.

Virksomheden modtog en påtale for ikke rettidigt at have gennemført rimelige foranstaltninger for at kontrollere den eller de reelle ejeres identitet i 1 tilfælde. Virksomheden modtog en påtale for ikke rettidigt at have gennemført rimelige foranstaltninger for at klarlægge ejer- og kontrolstrukturen i 1 tilfælde. Endeligt modtog virksomheden en påtale for i 2 tilfælde ikke rettidigt at have foretaget kontrol af, om kunderne er politiske eksponerede personer (PEP), nærtstående eller nær samarbejdspartner til en politisk eksponeret person.