Hvidvask

REVICO ApS

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende REVICO ApS

  • 4. marts 2021
  • REVICO ApS
  • Godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Resumé

På baggrund af et afholdt tilsynsbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 4. marts 2021 afgørelse om overholdelse af hvidvasklovens vedrørende REVICO ApS, CVR. 67010914.

Erhvervsstyrelsen konstaterede, at virksomheden ikke havde udarbejdet en tilstrækkelig risikovurdering eller tilstrækkelige skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller, hvorfor virksomheden blev påbudt at opdatere materialet således, at det lever op til kravene i hvidvaskloven.

Virksomheden modtog påbud for ikke at have gennemført tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer, idet Erhvervsstyrelsen i forbindelse med gennemgangen af nogle kundesager kunne konstatere, at virksomheden i ét tilfælde ikke havde kontrolleret en kundes identitetsoplysninger samt et påbud for i to tilfælde ikke rettidigt at have indhentet og kontrolleret en virksomhedskundes reelle ejeres identitetsoplysninger.

Virksomheden modtog en påtale for ikke at have gennemført tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer, idet Erhvervsstyrelsen i forbindelse med gennemgangen af nogle kundesager kunne konstatere, at virksomheden i ét tilfælde ikke at have kontrolleret en kundes identitetsoplysninger samt en påtale for i to tilfælde ikke rettidigt at have indhentet og kontrolleret en virksomhedskundes reelle ejeres identitetsoplysninger.

Erhvervsstyrelsen påbød ligeledes virksomheden at opbevare oplysninger, som er indhentet i forbindelse med gennemførelse af kundekendskabsprocedurer. Erhvervsstyrelsen påbød herudover virksomheden omgående at underrette Hvidvasksekretariatet vedrørende en mistanke om en forhenværende kundes tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme.