Hvidvask

REV OG RÅD REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende REV OG RÅD REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB

  • 9. december 2021
  • REV OG RÅD REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB
  • Godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Resumé

På baggrund af et afholdt kontrolbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 9. december 2021 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende REV OG RÅD REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB, CVR-nr. 32942660.

Erhvervsstyrelsen konstaterede, at virksomheden ikke havde udarbejdet en tilstrækkelig risikovurdering eller tilstrækkelige skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller, hvorfor virksomheden blev påbudt at opdatere materialet, således at det lever op til kravene i hvidvaskloven.

Virksomheden modtog desuden påbud for ikke at have gennemført tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer, idet Erhvervsstyrelsen i forbindelse med gennemgangen af udvalgte kundesager kunne konstatere, at virksomheden i et tilfælde ikke havde gennemført rimelige foranstaltninger for at kontrollere en kundes reelle ejeres identitetsoplysninger samt ikke havde klarlagt dennes ejer- og kontrolstruktur.

Virksomheden modtog ligeledes påbud for i to tilfælde ikke at have kontrolleret om kunden, kundens reelle ejere er en politisk eksponeret person eller en nærtstående eller nær samarbejdspartner til en politisk eksponeret person.

Virksomheden modtog påtale for ikke at have gennemført tilstrækkelige kundeskabsprocedurer ved etablering af forretningsforbindelsen, idet Erhvervsstyrelsen i forbindelse med gennemgange af udvalgte kundesager kunne konstatere, at virksomheden ikke rettidigt havde kontrolleret kundens identitetsoplysninger på grundlag af dokumenter, data eller oplysninger fra en pålidelig og uafhængig kilde, og påtale for i to tilfælde ikke rettidigt at have gennemført rimelige foranstaltninger for at kontrollere en kundes reelle ejeres identitetsoplysninger samt ikke at have klarlagt dennes ejer- og kontrolstruktur.

Virksomheden modtog desuden påtale for i fem tilfælde ikke rettidigt at have kontrolleret, om en kunde er politisk eksponeret person, eller en nærtstående eller nær samarbejdspartner til en politisk eksponeret person.