Hvidvask

Restaurantmægleren ApS

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende Restaurantmægleren ApS

  • 17. februar 2022
  • Restaurantmægleren ApS
  • Ejendomsmæglere

Resumé

På baggrund af et afholdt tilsynsbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 17. februar 2022 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende Restaurantmægleren ApS, CVR-nr. 39200082.

Erhvervsstyrelsen konstaterede, at Restaurantmægleren ApS ikke havde udarbejdet tilstrækkelige skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller, hvorfor virksomheden blev påbudt at opdatere materialet, således at det lever op til kravene i hvidvaskloven.

Erhvervsstyrelsen påbød Restaurantmægleren ApS, at gennemføre tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer, idet Erhvervsstyrelsen i forbindelse med gennemgangen af kundesager kunne konstatere, at virksomheden i to tilfælde ikke havde gennemført rimelige foranstaltninger for at kontrollere en virksomhedskundes reelle ejers identitetsoplysninger, i to tilfælde ikke havde kontrolleret om en kunde eller dennes reelle ejer er en politisk eksponeret person, nærtstående eller nær samarbejdspartner hertil og ligeledes i to tilfælde ikke havde foretaget risikovurdering af det enkelte kundeforhold.

Restaurantmægleren ApS modtog desuden påtaler for ikke at have gennemført tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer, idet Erhvervsstyrelsen i forbindelse med gennemgangen af kundesager kunne konstatere, at virksomheden i seks tilfælde ikke rettidigt havde kontrolleret om en kunde eller dennes reelle ejer er en politisk eksponeret person, nærtstående eller nær samarbejdspartner hertil, i seks tilfælde ikke rettidigt ikke havde foretaget risikovurdering af det enkelte kundeforhold, i seks tilfælde ikke rettidigt havde gennemført rimelige foranstaltninger for at kontrollere kundens identitetsoplysninger, i seks tilfælde ikke rettidigt havde gennemført rimelige foranstaltninger for at klarlægge den juridiske persons ejer- og kontrolstruktur og i fem tilfælde ikke rettidigt havde gennemført rimelige foranstaltninger for at kontrollere en virksomhedskundes reelle ejers identitetsoplysninger.