Hvidvask

REGUS KØBENHAVN ApS

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende REGUS KØBENHAVN ApS

  • 3. november 2021
  • REGUS KØBENHAVN ApS
  • Udbydere af c/o-adresser og virtuelle kontorhoteller

Resumé

På baggrund af et afholdt tilsynsbesøg, traf Erhvervsstyrelsen den 3. november 2021 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende REGUS KØBENHAVN ApS, CVR-nr.: 28309465.

Erhvervsstyrelsen konstaterede, at virksomheden ikke havde udarbejdet en tilstrækkelig risikovurdering eller tilstrækkelige skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller, hvorfor virksomheden blev påbudt at opdatere materialet således, at det lever op til kravene i hvidvaskloven.

Virksomheden modtog et påbud for ikke at have gennemført tilstrækkelige foranstaltninger for at kontrollere den eller de reelle ejeres identitet i 4 tilfælde.

Virksomheden modtog et påbud for ikke at have gennemført rimelige foranstaltninger for at klarlægge ejer- og kontrolstrukturen i 6 tilfælde.

Virksomheden modtog et påbud om at tage stilling til, om kunden er en politisk eksponeret person, nærtstående eller nær samarbejdspartner til en politisk eksponeret person i ét tilfælde.

Virksomheden modtog en påtale for ikke rettidigt at have kontrolleret kundens identitetsoplysninger på grundlag af dokumenter, data eller oplysninger indhentet fra en pålidelig kilde i 5 tilfælde.

Virksomheden modtog en påtale for ikke rettidigt at have gennemført rimelige foranstaltninger for at kontrollere den eller de reelle ejeres identitet i 3 tilfælde.

Virksomheden modtog en påtale for ikke rettidigt at have gennemført rimelige foranstaltninger for at klarlægge ejer- og kontrolstrukturen i 2 tilfælde.

Virksomheden modtog en påtale for ikke rettidigt at have indhentet identitetsoplysninger og foretaget kontrol heraf på en person, der handler på vegne af en kunde i ét tilfælde.

Virksomheden modtog en påtale for ikke rettidigt at have taget stilling til, om en kunde er en politisk eksponeret person, nærtstående eller nær samarbejdspartner til en politisk eksponeret person i 6 tilfælde.

Endeligt modtog virksomheden en påtale for manglende opbevaring af oplysninger indhentet i forbindelse med gennemførelse af kundekendskabsprocedurer, herunder identitets- og kontroloplysninger og kopi af foreviste legitimationsdokumenter i 2 tilfælde.