Hvidvask

REGNSKABSVIRKSOMHEDEN SCHAUMBURG/BENDTSEN ApS

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende REGNSKABSVIRKSOMHEDEN SCHAUMBURG/BENDTSEN ApS

  • 16. december 2020
  • REGNSKABSVIRKSOMHEDEN SCHAUMBURG/BENDTSEN ApS
  • Skatterådgivere, bogholdere o.a. der tilbyder samme ydelser som advokater, ejendomsmæglere eller revisorer

Resumé

På baggrund af et afholdt tilsynsbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 16. december 2020 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende REGNSKABSVIRKSOMHEDEN SCHAUMBURG/BENDTSEN ApS, CVR-nr. 28655835.

Virksomheden modtog påbud for ikke at have gennemført tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer, idet Erhvervsstyrelsen i forbindelse med gennemgangen af en kundesag kunne konstatere, at virksomheden ikke havde gennemført rimelige foranstaltninger for at kontrollere den reelle ejers identitet, således virksomheden med sikkerhed ved, hvem den eller de reelle ejere er. Virksomheden modtog påbud om at etablere en whistleblowerordning, idet Erhvervsstyrelsen kunne konstatere, at virksomheden har 6 ansatte.

Virksomheden modtog en påtale for ikke at have gennemført tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer ved etablering af forretningsforbindelsen, idet Erhvervsstyrelsen i forbindelse med gennemgangen af en kundesag kunne konstatere, at virksomheden ikke rettidigt havde kontrolleret kundens identitetsoplysninger ved forretningsforbindelsens etablering.