Hvidvask

Regnskab & Revision ApS

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende Regnskab & Revision ApS

  • 3. juni 2022
  • Regnskab & Revision ApS
  • Skatterådgivere, bogholdere o.a. der tilbyder samme ydelser som advokater, ejendomsmæglere eller revisorer

Resumé

På baggrund af et gennemført tilsyn af virksomhedens overholdelse af kravene i hvidvasklovens §§ 7, stk. 1 og 8, stk. 1, traf Erhvervsstyrelsen den 3. juni 2022 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende Regnskab & Revision ApS, CVR-nr. 36044217.

Erhvervsstyrelsen konstaterede, at Regnskab & Revision ApS ikke havde udarbejdet en tilstrækkelig risikovurdering eller tilstrækkelige skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller, hvorfor virksomheden blev påbudt at opdatere materialet, således at det lever op til kravene i hvidvaskloven.