Hvidvask

REDMARK, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende REDMARK, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

  • 5. juli 2021
  • REDMARK, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB
  • Godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Resumé

På baggrund af et afholdt tilsynsbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 5. juli 2021 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende REDMARK, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, CVR-nr. 29442789.

Virksomheden blev påbudt at gennemføre tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer, idet Erhvervsstyrelsen i forbindelse med gennemgangen af kundesager kunne konstatere, at virksomheden ikke i alle tilfælde havde indhentet identitetsoplysninger på den eller de reelle ejere og gennemført rimelige foranstaltninger for at kontrollere den eller de reelle ejeres identitet, således virksomheden med sikkerhed ved, hvem den eller de reelle ejere er. Erhvervsstyrelsen kunne ligeledes konstatere, at virksomheden ikke løbende havde overvåget en etableret forretningsforbindelse og løbende ajourført dokumenter, data og oplysninger om kunden.

Derudover konstaterede Erhvervsstyrelsen, at REDMARK, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB ikke rettidigt havde udarbejdet en tilstrækkelig risikovurdering, hvorfor virksomheden modtog påtale for ikke rettidigt at have identificeret og vurderet risikoen for at virksomheden kan blive misbrugt til hvidvask og terrorfinansiering.

Virksomheden modtog herudover påtale for ikke rettidigt at have udarbejdet tilstrækkelige skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller til effektiv forebyggelse, begrænsning og styring af risici for hvidvask og terrorfinansiering.

Virksomheden modtog ligeledes påtaler for ikke rettidigt at have gennemført tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer. Erhvervsstyrelsen kunne således i forbindelse med gennemgangen af flere kundesager konstatere, at virksomheden ikke ved etableringen af forretningsforbindelsen havde kontrolleret kundens identitetsoplysninger på grundlag af dokumenter, data eller oplysninger fra en pålidelig og uafhængig kilde. Derudover kunne Erhvervsstyrelsen konstatere, at virksomheden i flere kundeforhold ikke ved etableringen med forretningsforbindelsen havde indhentet identitetsoplysninger på den eller de reelle ejere og gennemført rimelige foranstaltninger for at kontrollere den eller de reelle ejeres identitet, således virksomheden med sikkerhed ved, hvem den eller de reelle ejere er, samt gennemført rimelige foranstaltninger for at klarlægge ejer- og kontrolstrukturen, hvis kunden er en juridisk person. Erhvervsstyrelsen kunne ydermere konstatere, at virksomheden i et ophørt kundeforhold ikke løbende havde overvåget forretningsforbindelsen og løbende ajourført dokumenter, data og oplysninger om kunden.