Hvidvask

PROFIL REVISION A/S

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende PROFIL REVISION A/S

  • 19. januar 2021
  • PROFIL REVISION A/S
  • Godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Resumé

På baggrund af et afholdt tilsynsbesøg, traf Erhvervsstyrelsen den 19. januar 2021 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende PROFIL REVISION A/S, CVR-nr. 59051318.

Erhvervsstyrelsen påbød PROFIL REVISION A/S at opdatere sin risikovurdering, så den lever op til kravene i hvidvaskloven.

PROFIL REVISION A/S modtog ligeledes en påtale for ikke have gennemført tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer, idet Erhvervsstyrelsen i forbindelse med gennemgang af nogle kundesager kunne konstatere, at PROFIL REVISION A/S ikke rettidigt ved etableringen af et kundeforhold havde gennemført rimelige foranstaltninger for at klarlægge en virksomhedskundes ejer- og kontrolstruktur, samt indhentet og gennemført rimelige foranstaltninger for at kontrollere den eller de reelle ejers identitetsoplysninger.