Processen forud for markeds- og tilsagnsafgørelser

Erhvervsstyrelsens forberedende arbejde til markedsundersøgelser på engrosmarkederne for bredbånd

  • Opdateret 8. februar 2023

Notifikation til EU-Kommissionen

Erhvervsstyrelsen har den 16. november 2022 notificeret udkast til tillæg til markedsafgørelse over for AURA ENERGI a.m.b.a. på engrosmarkedet for netadgang til højkapacitetsinfrastruktur på et fast sted (M3HC) på delmarked Skanderborg-Odder til EU-Kommissionen. 

Det notificerede materiale omfatter derudover bl.a. Erhvervsstyrelsens høringsnotat til udkast til tillæg til markedsafgørelse samt tilsagnsafgørelse, ligesom styrelsens udkast til tilsagnsafgørelse over for AURA er vedlagt. Det notificerede materiale kan findes på EU-Kommissionens hjemmeside. 

Høring over Erhvervsstyrelsens udkast til henholdsvis tillæg til markedsafgørelse og tilsagnsafgørelse på engrosmarkedet for netadgang til højkapacitetsinfrastruktur (M3HC) på delmarked Skanderborg-odder 

Erhvervsstyrelsen har den 20. september 2022 iværksat en branchehøring over styrelsens udkast til henholdsvis tillæg til markedsafgørelse og tilsagnsafgørelse på engrosmarkedet for netadgang til højkapacitetsinfrastruktur på et fast sted (M3HC) på delmarked Skanderborg-Odder. Til tilsagnsafgørelsen hører et bilag, som indeholder AURAs tilsagn. Høringsfristen var den 14. oktober 2022.

Erhvervsstyrelsens udkast til afgørelser, inkl. AURAs tilsagn, og branchens høringssvar ses nedenfor.

Branchens høringssvar:

Markedstest over tilbud om tilsagn fra AURA på engrosmarkedet for netadgang til højkapacitetsinfrastruktur på et fast sted på delmarked Skanderborg-Odder (M3HC).

Erhvervsstyrelsen iværksatte den 7. april 2022 en markedstest over et tilbud om tilsagn fra AURA Energi a.m.b.a. på engrosmarkedet for netadgang til højkapacitetsinfrastruktur på et fast sted på delmarked Skanderborg-Odder (M3HC) med henblik på at få input fra branchen med høringsfrist fredag den 29. april 2022.

Erhvervsstyrelsen har modtaget høringssvar Altibox, Nuuday og Telenor.

Se høringssvar til tilsagn fra Altibox, Nuuday og Telenor.

Notifikation til EU-Kommissionen

Erhvervsstyrelsen har 3. november 2021 notificeret udkast til markedsafgørelser på engrosmarkederne for netadgang til højkapacitetsinfrastruktur på et fast sted (M3HC) samt udkast til markedsafgørelse på engrosmarkedet for netadgang til lavkapacitetsinfrastruktur på et fast sted (M3LC) til EU-Kommissionen. Materialet omfatter styrelsens høringsnotat over afgørelsesudkastene samt opdaterede markedsanalyser, markedsafgørelser og tilsagnsafgørelser. Materialet kan findes på EU-Kommissionens hjemmeside.

Høring over Erhvervsstyrelsens udkast til afgørelser på engrosbredbåndsmarkederne på højkapacitetsinfrastruktur (M3HC) og lavkapacitetsinfrastruktur (M3LC) 

Erhvervsstyrelsen har den 2. juli 2021 iværksat en branchehøring over styrelsens udkast til markedsafgørelser på engrosmarkederne for netadgang til højkapacitetsinfrastruktur på et fast sted (M3HC) samt udkast til markedsafgørelse på engrosmarkedet for netadgang til lavkapacitetsinfrastruktur på et fast sted (M3LC). Høringsfristen var den 27. august 2021.

Yderligere har Erhvervsstyrelsen den 2. juli 2021 iværksat en branchehøring over styrelsens udkast til tilsagnsafgørelser på engrosmarkederne for netadgang til højkapacitetsinfrastruktur på et fast sted (M3HC) samt udkast til tilsagnsafgørelse på engrosmarkedet for netadgang til lavkapacitetsinfrastruktur på et fast sted (M3LC). Høringsfristen var den 27. august 2021.

Samtlige udkast til afgørelser og selskabernes høringssvar ses i boksene nedenfor.

Erhvervsstyrelsens udkast til afgørelser på engrosbredbåndsmarkederne på M3HC og M3LC

Selskabernes høringssvar

Markedstest af tilbud om tilsagn på engrosmarkederne for netadgang til lav- og højkapacitet (Marked 3LC og marked 3HC).

Erhvervsstyrelsen har den 21. januar 2021 sendt tilbud om tilsagn på engrosmarkederne for netadgang til lav- og højkapacitetsinfrastruktur i markedstest (Marked 3LC og marked 3HC). Tilsagn fra EWII, Fibia og Norlys relaterer sig til markedet for højkapacitet. TDC’s tilsagn relaterer sig til både lav- og højkapacitetsmarkederne.

Skriftlige bemærkninger hertil bedes fremsendt senest 25. februar 2021 kl. 12 til [email protected] (fristen er dermed forlænget fra den 11. februar til den 25. februar). Erhvervsstyrelsen vil offentliggøre høringssvarene på ERST.dk, og høringssvarene vil endvidere indgå i styrelsens opfølgende dialog med hhv.  EWII, Fibia, Norlys og TDC.
 

Se ”Formål med tilsagn og videre proces” og tilsagn i markedstest:

Erhvervsstyrelsen har modtaget høringssvar fra 10 interessenter til tilsagn på engrosmarkederne for netadgang til lav- og højkapacitetsinfrastruktur.

Se høringssvar til tilsagn fra de 10 interessenter

Styrelsen har den 4. december 2020 offentliggjort et revideret udkast til de delmarkedsspecifikke afsnit i markedsanalysen (afsnit 5) på engrosmarkedet for netadgang til højkapacitetsinfrastruktur (marked 3HC).

Styrelsen offentliggjorde samtidig et høringsnotat over de høringssvar, der er indkommet i forbindelse med den offentlige høring vedr. M3HC. Høringssvarene kan ses i sin fulde længde nedenfor.

Styrelsen har den 7. september 2020 sendt et udkast til markedsanalyse på engrosmarkedet for netadgang til lavkapacitetsinfrastruktur (marked 3LC) i høring i branchen. Høringsfristen var den 5. oktober 2020.

Erhvervsstyrelsen har modtaget 7 høringssvar

Styrelsen har den 8. juli 2020 sendt et udkast til markedsanalyse på engrosmarkederne for netadgang til højkapacitetsinfrastruktur (marked 3HC) i høring i branchen. Høringsfristen var den 24. august 2020.

Erhvervsstyrelsen har modtaget 13 høringssvar

Styrelsen har den 24. april 2020 sendt et udkast til geografisk afgrænsning i høring i branchen. Høringsfristen var den 20. maj 2020.

Erhvervsstyrelsen har modtaget 11 høringssvar

Styrelsen har den 18. december 2019 sendt et udkast til produktmarkedsafgrænsning i høring i branchen. Høringsfristen var den 31. januar 2020.

Erhvervsstyrelsen har modtaget 11 høringssvar