Hvidvask

PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

  • 30. september 2020
  • PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB
  • Godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Resumé

På baggrund af et afholdt kontrolbesøg, traf Erhvervsstyrelsen den 30. september 2020 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, CVR-nr. 33771231.

Virksomheden modtog en påtale for ikke at have gennemført tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer, idet Erhvervsstyrelsen i forbindelse med gennemgang af enkelte kundesager kunne konstatere, at virksomheden ikke rettidigt ved etableringen af kundeforholdet havde kontrolleret kundens identitetsoplysninger på grundlag af dokumenter, data eller oplysninger indhentet fra en pålidelig og uafhængig kilde.