Persondata

I forbindelse med driften af EU's CO2-kvoteregister og Det Danske Kyoto-register er Erhvervsstyrelsen forpligtiget til at offentliggøre, dele og indhente en række informationer.

  • Opdateret 13. maj 2019