Hvidvask

Paulun Bolig Østerbro A/S

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende Paulun Bolig Østerbro A/S

  • 12. november 2020
  • Paulun Bolig Østerbro A/S
  • Ejendomsmæglere

Resumé

På baggrund af et afholdt tilsynsbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 12. november 2020 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende Paulun Bolig Østerbro A/S, CVR-nr. 28884869.

Erhvervsstyrelsen konstaterede, at Paulun Bolig Østerbro A/S ikke havde udarbejdet en tilstrækkelig risikovurdering, hvorfor virksomheden blev påbudt at identificere og vurdere risikoen for, at virksomheden kan blive misbrugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme.

Erhvervsstyrelsen påbød herudover Paulun Bolig Østerbro A/S, at opdatere sine skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller, således at de lever op til kravene i hvidvaskloven.