Hvidvask

Palm Revision ApS

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende Palm Revision ApS

  • 23. august 2021
  • Palm Revision ApS
  • Skatterådgivere, bogholdere o.a. der tilbyder samme ydelser som advokater, ejendomsmæglere eller revisorer

Resumé

På baggrund af et afholdt kontrolbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 23. august 2021 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende Palm Revision ApS, CVR-nr. 39181967.

Erhvervsstyrelsen påbød Palm Revision ApS at opdatere sine skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller, så de lever op til kravene i hvidvaskloven.

Palm Revision ApS modtog ligeledes påbud for ikke at have gennemført tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer, idet Erhvervsstyrelsen i forbindelse med gennemgang af nogle kundesager kunne konstatere, at Palm Revision ApS ikke havde gennemført rimelige foranstaltninger for at kontrollere visse kunders reelle ejeres identitetsoplysninger samt ikke havde klarlagt visse kunders ejer- og kontrolstruktur.

Palm Revision ApS modtog desuden påtale for ikke rettidigt at have gennemført tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer, idet Erhvervsstyrelsen i forbindelse med gennemgang af nogle kundesager kunne konstatere, at Palm Revision ApS ikke rettidigt havde kontrolleret visse kunders identitetsoplysninger på grundlag af dokumenter, data eller oplysninger indhentet fra en pålidelig og uafhængig kilde samt ikke rettidigt havde gennemført rimelige foranstaltninger for at kontrollere visse kunders reelle ejeres identitetsoplysninger.

Palm Revision ApS modtog endelig en påtale for ikke i visse kundesager at have opbevaret oplysninger indhentet i forbindelse med opfyldelse af kravene om kundekendskabsprocedurer, herunder identitets- og kontroloplysninger og kopi af foreviste legitimationsdokumenter.