Hvidvask

P.A. Bogføring og Revision ApS

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende P.A. Bogføring og Revision ApS

  • 25. maj 2020
  • P.A. Bogføring og Revision ApS
  • Skatterådgivere, bogholdere o.a. der tilbyder samme ydelser som advokater, ejendomsmæglere eller revisorer

Resumé

På baggrund af en gennemført kontrol af virksomhedens overholdelse af kravene i hvidvasklovens § 7, stk. 1, § 8, stk. 1 og § 58, stk. 1, traf Erhvervsstyrelsen den 25. maj 2020 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende P.A. Bogføring og Revision ApS, CVR-nr. 36938730.

Erhvervsstyrelsen konstaterede, at P.A. Bogføring og Revision ApS ikke havde udarbejdet en risikovurdering, hvorfor virksomheden blev påbudt at identificere og vurdere risikoen for, at virksomheden kan blive misbrugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme.

Erhvervsstyrelsen påbød ligeledes P.A. Bogføring og Revision ApS at udarbejde skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller.

Virksomheden modtog herudover et om at ophøre med at tjenesteydelser omfattet af hvidvasklovens § 1, stk. 1, nr. 18, jf. § 2, nr. 12, litra a, uden at være registreret i Erhvervsstyrelsens register til bekæmpelse af hvidvask.