Hvidvask

OSMARK ApS STATSAUTORISERET REVISOR

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende OSMARK ApS STATSAUTORISERET REVISOR

  • 28. februar 2022
  • OSMARK ApS STATSAUTORISERET REVISOR
  • Godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Resumé

På baggrund af et afholdt kontrolbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 28. februar 2022 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende OSMARK ApS STATSAUTORISERET REVISOR, CVR-nr. 27135730.

Erhvervsstyrelsen konstaterede, at virksomheden ikke havde udarbejdet en tilstrækkelig risikovurdering eller tilstrækkelige skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller, hvorfor virksomheden blev påbudt at opdatere materialet, således at det lever op til kravene i hvidvaskloven.