Hvidvask

ORO Finans ApS

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende ORO Finans ApS

  • 9. december 2019
  • ORO Finans ApS
  • Skatterådgivere, bogholdere o.a. der tilbyder samme ydelser som advokater, ejendomsmæglere eller revisorer

Resumé

På baggrund af et afholdt kontrolbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 9. december 2019 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende ORO Finans ApS, CVR-nr. 27247679.

Erhvervsstyrelsen påbød ORO Finans ApS at opdatere sin risikovurdering, så den lever op til kravene i hvidvaskloven. Erhvervsstyrelsen påbød endvidere ORO Finans ApS at ligeledes opdatere sine skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller, så de lever op til kravene i hvidvaskloven.

Erhvervsstyrelsen konstaterede desuden, at ORO Finans ApS havde udbudt tjenesteydelser omfattet af hvidvasklovens § 1, stk. 1, nr. 18, uden at være registreret i Erhvervsstyrelsens register til bekæmpelse af hvidvask.

Erhvervsstyrelsen har derfor besluttet at anmode Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) om, at indlede en politimæssig efterforskning af, om ORO Finans ApS, har overtrådt hvidvasklovens § 58, stk. 1.